Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door en voor fabulousje.nl.
Naam eigenaar: Marlous Theunissen
Gevestigd op: Wagenmaker 20, 5683 MX Best
Bereikbaar op: 06-82019450 (alleen via WhatsApp)
Email-adres: fabulousjepuntnl@gmail.com
KVK: 91008417
BTW-ID: NL004859113B21

In onderstaande voorwaarden komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Overeenkomst
 • Prijzen
 • Betaling
 • Artikelen
 • Aangeleverd materiaal
 • Annuleren of retourneren
 • Verzending
 • Levertijd
 • Garantie
 • Klachtenregeling
 • Geschillen
 • Persoonsgegevens

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (gepersonaliseerde) bestellingen die door de klant bij fabulousje.nl worden geplaatst. Bestellingen kunnen worden geplaatst:

 1. Via fabulousje.nl, fabulousje.nl en eventuele subdomeinen
  2. Door middel van contact per email met fabulousje.nl
  3. Door middel van contact per WhatsApp met fabulousje.nl

Door een bestelling te plaatsen bij fabulousje.nl gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Overeenkomst

Bestellingen gedaan bij fabulousje.nl gelden door fabulousje.nl als geaccepteerd nadat fabulousje.nl via email een bevestiging heeft gestuurd. De klant ontvangt dan, afhankelijk van het type bestelling, tevens een uniek offertenummer of factuurnummer waarmee de klant de status van de bestelling kan opvragen. 

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Ondanks grote zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er een fout wordt gemaakt bij het invoeren van de prijs. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling

Voor bestellingen via offertes gaan betalingen via een factuur achteraf. De getekende offerte geldt als bewijs van betaalverplichting. Voor overige bestellingen geldt vooralsnog dat betalingen gedaan worden via een betaalverzoek dat via e-mail of whatsapp verstuurd wordt, tegelijkertijd met de factuur van de bestelling. Een bestelling wordt pas in behandeling genomen zodra de betaling volledig is voldaan. Indien er binnen 4 werkdagen geen betaling is ontvangen, ontvangt de koper een herinnering. Wordt hieraan binnen 24 uur geen gehoor gegeven, dan wordt de bestelling geannuleerd.

Artikelen

Afmetingen op de website zijn bij benadering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Artikelen worden zo goed mogelijk gefotografeerd, maar er kunnen kleine kleurverschillen optreden. 

Aangeleverd materiaal

De klant garandeert dat het door hem aangeboden materiaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De klant vrijwaart fabulousje.nl volledig van alle mogelijke aanspraken als gevolg hiervan. Een bestelling waarbij fabulousje.nl vermoedt dat deze in strijd is met bovenstaande zal niet worden uitgevoerd. Indien dit het geval is, zal de klant hierover worden geïnformeerd.

Indien door fabulousje.nl redelijkerwijs wordt vermoed dat op het aangeleverde materiaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zal het materiaal aan de politie worden overhandigd.

Materiaal dat wordt aangeleverd door de klant wordt afhankelijk van het type bestelling bewaard als project of bestelling in het account van de klant. Indien gewenst, wordt het materiaal verwijderd. De klant dient hiervoor contact op te nemen met fabulousje.nl.

Annuleren of retourneren

Een bestelling bij fabuLousje.nl is een gepersonaliseerd product waardoor het niet mogelijk is een eenmaal geplaatste en bevestigde bestelling te annuleren, te wijzigen of te retourneren. 

Het kan voorkomen dat een bestelling wegens technische redenen niet uitgevoerd kan worden. In dat geval krijgt de klant daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Het aankoopbedrag zal in dat geval door fabulousje.nl worden geretourneerd. Indien de bestelling door een productiefout niet aan de gestelde eisen voldoet zal fabulousje.nl de bestelling opnieuw uitvoeren.

Verzending

fabulousje.nl verzendt op dit moment alleen binnen Nederland. De verzendkosten worden handmatig berekend, op basis van gewicht en/of volume. De verzendkosten staan vermeld op de factuur die naar de koper wordt toegezonden. fabulousje.nl brengt achteraf nooit extra verzendkosten in rekening, ook niet als de bestelling toch via een duurdere verzendmethode moet worden verzonden.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens. fabulousje.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zendingen die verloren zijn gegaan, of vertraagd zijn, als gevolg van verkeerd verstrekte adresgegevens.

Alle post wordt met DHL verzonden, mits nadrukkelijk anders aangevraagd/ aangegeven. Zodra de bestelling verzonden wordt, wordt de koper geïnformeerd via email met een bevestiging van verzending en, indien beschikbaar, een verzendbewijs met eventuele track en trace code. Mocht de bestelling vervolgens na 5 werkdagen nog altijd niet ontvangen zijn, kan de koper contact opnemen met fabulousje.nl.

Wanneer de bezorgdienst het pakket niet bij het bezorgadres (of de buren) heeft kunnen afleveren, gaat het naar een afhaallocatie in de buurt. De ontvanger heeft vervolgens 7 dagen de tijd om het pakket af te halen, hierna gaat het retour afzender. Indien een bestelling retour is gekomen bij fabulousje.nl heeft de koper de mogelijkheid om de bestelling opnieuw te laten verzenden, hiervoor worden opnieuw verzendkosten berekend.

Levertijd

Bestellingen worden meestal binnen 1 à 3 werkdagen verzonden na ontvangst van de verzendbevestiging van de vervoerder. fabulousje.nl kan de exacte bezorgtijden niet garanderen. Bestellingen worden pas verzonden als alle artikelen uit de bestelling klaar zijn. Deelleveringen zijn in overleg ook mogelijk, er kunnen dan wel extra verzendkosten worden berekend. Tijdelijke wijzigingen in de levertijd worden op de homepage en in het bestelproces weergegeven.

Garantie

fabulousje.nl heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht er onverhoopt iets mis zijn met je bestelling, dan proberen we dit samen op te lossen. fabulousje.nl handelt een garantieclaim persoonlijk af, dit loopt dus niet via een leverancier. De duur van de garantie verschilt per artikel. Mocht een artikel binnen de in alle redelijkheid verwachte levensduur kapot gaan of gebreken vertonen, neem dan contact op. fabulousje.nl behoudt zich het recht voor artikelen eventueel te laten repareren, vervangen of (gedeeltelijk) te crediteren.

Klachtenregeling

fabulousje.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 weken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij fabulousje.nl, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Bij fabulousje.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen -gerekend vanaf de datum van ontvangst- beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door fabulousje.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de klant aan fabulousje.nl ter beschikking stelt bij het plaatsen van de bestelling worden gebruikt en bewaard ter identificatie voor het thuisbezorgen van de bestelling. fabulousje.nl verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. Het e-mailadres van de klant kan na goedkeuring door de klant gebruikt worden om te informeren over interessante aanbiedingen. Hiervoor kan een klant zich te allen tijde afmelden.


fabulousje.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.